Право на бесплатну паркинг карту за труднице остварују све труднице, односно родитељи будућег детета са пребивалиштем на територији града Сомбора.

Бесплатна паркинг карта за труднице издаје се на период од 9 (девет) месеци од датума издавања и важи за бесплатно паркирање на јавним паркиралиштима на територији града Сомбора, без временског ограничења задржавања, у следећим улицама: Мирна, Аврама Мразовића, Соње Маринковић и Војвођанска (код болнице).

Будући родитељи који желе да остваре право на бесплатну паркинг карту за труднице подносе у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен Захтев за издавање бесплатне паркинг карте за труднице.

За све информације обратите се на инфо телефон број 025/423-000.

Право на бесплатну паркинг карту за особе са инвалидитетом остварују особе са инвалидитетом са пребивалиштем на територији града Сомбора који испуњавају услове одређене Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележних паркинг места на јавним паркиралиштима.

Бесплатна паркинг карта за особе са инвалидитетом издаје се за текућу годину и важи за бесплатно паркирање на посебно обележним паркинг местима на јавним паркиралиштима на територији Републике Србије.

Корисници паркиралишта који испуњавају услове за издавање бесплатне паркинг карте за особе са инвалидитетом подносе у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен Захтев за издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом.

Преузмите Правлиник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележних паркинг места на јавним паркиралиштима.

За све информације обратите се службама предузећа на број 025/423-000.

Физичка и правна лица на територији града Сомбора имају могућност да се претплате на услуге паркирања за одређену зону без временског ограничења задржавања у оквиру зоне, да се претплате на универзалну паркинг карту која важи за све зоне без временског ограничења или да резервишу паркинг место.

Корисници паркиралишта који желе да остваре право на неку од наведених услуга паркирања, подносе у ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен Захтев за издавање паркинг карте за физичка лица /Захтев за издавање паркинг карте за правна лица/предузетнике.

За све информације обратите се на инфо телефон број 025/423-000.

Право на повлашћену паркинг карту остварују сви становници улица на територији града Сомбора којима се врши контрола и наплата паркирања, као и корисници пословних и других простора у наведеној зони за коју имају могућност да уплаћују накнаду по повлашћеној тарифи за услуге паркирања, без временског ограничења паркирања.

Физичка и правна лица/предузетници који испуњавају услове за издавање повлашћене паркинг карте подносе у ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за физичка лица / Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике.

За све информације обратите се на инфо телефон број 025/423-000.