Физичка и правна лица на територији града Сомбора имају могућност да се претплате на услуге паркирања за одређену зону без временског ограничења задржавања у оквиру зоне, да се претплате на универзалну паркинг карту која важи за све зоне без временског ограничења или да резервишу паркинг место.

Корисници паркиралишта који желе да остваре право на неку од наведених услуга паркирања, подносе у ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен Захтев за издавање паркинг карте за физичка лица /Захтев за издавање паркинг карте за правна лица/предузетнике.

За све информације обратите се на инфо телефон број 025/423-000.