Право на бесплатну паркинг карту за особе са инвалидитетом остварују особе са инвалидитетом са пребивалиштем на територији града Сомбора који испуњавају услове одређене Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележних паркинг места на јавним паркиралиштима.

Бесплатна паркинг карта за особе са инвалидитетом издаје се за текућу годину и важи за бесплатно паркирање на посебно обележним паркинг местима на јавним паркиралиштима на територији Републике Србије.

Корисници паркиралишта који испуњавају услове за издавање бесплатне паркинг карте за особе са инвалидитетом подносе у ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен Захтев за издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом.

Преузмите Правлиник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележних паркинг места на јавним паркиралиштима.

За све информације обратите се службама предузећа на број 025/423-000.