А - НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Зона

1. ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ

ЦЕНА + ПДВ

I

Паркинг карта за један сат паркирања

49.50 дин.

II

Паркинг карта за један сат паркирања

34.00 дин.

III

Паркинг карта за целодневно паркирање

69.50 дин.

Екстра

Паркинг карта за један сат паркирања

58.00 дин.

Рампа

Инкасант карте-за сваки сат паркирања

49.50 дин.

 

 

Зона

2. ВИШЕКРАТНО ПАРКИРАЊЕ – целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања

 

ЦЕНА + ПДВ

 

I, II и III

 

Паркинг карта за целодневно паркирање (I, II и III зона, комбиновано)

 

242.00 дин.

 

 

Зона

 

3. ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ

 

ЦЕНА + ПДВ

I, II или ЕКСТРА

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање

месечно за физичка лица

 

1,186.00

I, II или ЕКСТРА

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике

 

3,342.00

 

III

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање

месечно за физичка лица

 

703.00

 

III

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике

 

1,186.00

 

Зона

 

4. ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ                                                        попуст

 

ЦЕНА + ПДВ

 

 

У ЕКСТРА зони нема категорије претплатне карте

Физичка

лица

Правиа

лица

 

 

I или II

Претплатна карта за 1 месец паркирања

3,559.00

4,747.00

Претплатна карта за 3 месеца паркирања

5%

10,143.00

13,529.00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања

10%

19,219.00

25,634.00

Претплатна карта за годину дана паркирања

20%

34,166.00

45,571.00

 

 

III

Претплатна карта за 1 месец паркирања

1,422.00

1,422.00

Претплатна карта за 3 месеца паркирања

5%

4,053.00

4,053.00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања

10%

7,679.00

7,679.00

Претплатна карта за годину дана паркирања

20%

13,651.00

13,651.00

 

Зона

5. РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА

попуст

ЦЕНА + ПДВ

 

7-20h

 

 

I или ЕКСТРА

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

22,977.00 дин.

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

65,484.00 дин.

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

124,076.00 дин.

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

220,579.00 дин.

 

 

II

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

18,381.00 дин.

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

52,386.00 дин.

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

99,257.00 дин.

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

176,458.00 дин.

 

 

III

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

6,894.00 дин.

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

19,648.00 дин.

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

37,228.00 дин.

 

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

66,182.00 дин.

 

Зона

6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА

ЦЕНА + ПДВ

 

I, II, III и ЕКСТРА

Универзална паркинг карта за један месец паркирања

12,028.00 дин.

 

Универзална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја

 

5,930.00 дин.

Б - ПОСЕБНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

Зона

7. ПОСЕБНА ПАРКИНГ КАРТА

ЦЕНА + ПДВ

 

Све зоне

Посебна паркинг карта (у складу са чланом 25. ставом 3. Закона о

комуналним делатностима)

 

1,000.00 дин.

В - ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

Зона

8.УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

ЦЕНА + ПДВ

 

Интервенција "Паука" са одношењем возила на "Депо"

7,484.00 дин.

 

 

СВЕ

Интервенција "Паука" са одношењем возила на "Депо" за  КОМБИ и ТЕРЕТНА возила

 

11,040.00 дин.

 

Започета интервенција (возило прикачено на уређај за подизање)

 

3,056.00 дин.

 

Лежарина за сваки започети сат након 24h ододношења

100.00 дин.