Jednokratno parkiranje

Зона ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ Цена са ПДВ-ом
Екстра Паркинг карта за један сат паркирања 53,00
I Паркинг карта за један сат паркирања 46,00
II Паркинг карта за један сат паркирања 31,00
III Паркинг карта за целодневно паркирање 65,00
Рампа Инкасант карте - за сваки сат паркирања 46,00

Вишекратно паркирање - целодневно паркирање

Зона

Вишекратно паркирање – целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања

Цена + ПДВ

I, II i III зона

Паркинг карта за целодневно паркирање(I, II ili III зона, kombinovano)

223,00 динара

Повлашћено паркирање

Зона

Повлашћено паркирање

Цена + ПДВ

I, II или Екстра

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица

1.093,00 динара

I, II или Екстра

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике

3.080,00 динара

III

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица

648,00 динара

III

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике

1.093,00 динара

Посебна паркинг карта

Зона

Посебна паркинг карта

Цена + ПДВ

Све зоне

Посебна паркинг карта (у складу са чланом 25. ставом 3. Закона о комуналним делатностима)

1.000,00

Претплата на паркирање

Зона

Претплата на паркирање

Попуст

Цена + ПДВ

У Екстра зони нема категорије претплатне карте

Физичка лица

Правна лица

I или II

Претплатна карта за 1 месец паркирања

/

3.280,00

4.375,00

Претплатна карта за 3 месеца паркирања

5%

9.348,00

12.469,00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања

10%

17.712,00

23.625,00

Претплатна карта за годину дана паркирања

20%

31.488,00

42.000,00

III

Претплатна карта за 1 месец паркирања

/

1.311,00

1.311,00

Претплатна карта за 3 месеца паркирања

5%

3.736,00

3.736,00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања

10%

7.079,00

7.079,00

Претплатна карта за годину дана паркирања

20%

12.586,00

12.586,00

Резервисана паркинг места

Зоне

Резервисана паркинг места

Попуст

Цена + ПДВ

   7 - 20 часова

I или Екстра

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

/

21.177,00

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

60.354,00

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

114.356,00

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

203.299,00

II

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

/

16.941,00

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

48.282,00

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

91.481,00

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

162.634,00

III

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

/

6.354,00

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

18.109,00

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

34.312,00

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

60.998,0

Уклањање и чување непрописно паркираних возила

Зоне

Уклањање И чување непрописно паркираних возила

Цена + ПДВ

Све

Интервенција “Паука” са одношењем возила на “Депо”

6.898,00 динара

Интеренција “Паука” са одношењем на “Депо” за комби и теретна возила

10.175,00 динара

Започета интервенција

2.817,00 динара

Лежарина за сваки започети сат након 24х од одношења

92,00 динара

Универзална паркинг карта

Зона

Универзална карта – за све зоне без ограничења

Цена + ПДВ

I, II, III и Еxтра

Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања

11.086,00 динара

Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања за установе од посебног значаја

5.465,00 динара