Опис јавне набавке

 

Редни број набавке

02/2016

Позив за подношење поднуда 17.06.2016.

Конкурсна документација 17.06.2016.

Измена конкурсне документације, 21.06.2016.

Обавештење о продужењу рока, 21.06.2016.

Питање и одговор 1, 21. 06.2016.

Одлука о додели Уговора, 06.07.2016.

Обавештење о закљученом уговору, 27.07.2016.

 

Предмет јавне набавке

Нафтни деривати, уља, мазива и остале течности

Врста поступка

ЈН МВ

Датум покретања поступка

17.06.2016.

Питања

Поставите питање

Опис јавне набавке

 

Редни број набавке

01/2016

Позив за подношење поднуда 25.05.2016.

Конкурсна документација 25.05.2016.

Питање и одговор 1, 30.05.2016.

Питања и одговори 2, 31.05.2016.

Питања и одговори 3, 01.06.2016.

Oдлука о додлеи Уговора, 10.06.2016.

Одлука о обустави поступка, 10. 06. 2016.

Обавештење о обустави поступка, 17.06.2016.

Обавештење о закљученом уговору, 24.06.2016.

 

Предмет јавне набавке

Нафтни деривати, уља, мазива и остале течности

Врста поступка

ЈН МВ

Датум покретања поступка

25.05.2016.