Директор

Гордана Вуловић, мастер економиста

 

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора: Др Гојко Ђурица

Члан Надзорног одбора из реда оснивача: Бранислав Хаџи Бојанић

Члан Надзорног одбора иза реда запослених: Катарина Мајсторовић