Паук вам је однео аутомобил?

Уколико вам је "паук" однео аутомобил, погледајте где га можете преузети и под којим условима! 

Време наплате и задржавања возила на паркингу

Како бисте избегли непријатности, информишите се о времену наплатe и времену задржавања возила на паркинг местима. 

Дeлaтнoст

Категорија: О нама

Основна делатност ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' управља, користи и одржава 1140 паркинг места и 37 паркинг места за особе са инвалидитетом, распоређених у четири зоне: екстра зона, прва зона, друга зона и трећа зона.

Предузеће уклања непрописно паркирана возила са јавне или других површина по налозима надлежног инспектора Одељења за комуналне послове и комуналне полиције Градске управе и по налогу полицијског службеника, а пружа и услуге преноса хаварисаних возила, као и возила која су учествовала у саобраћајним несрећама, специјаном возилом ''паук.

Приликом одржавања манифестација и других прилика, ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор активно учествује у организацији саобраћаја.

Остале делатности предузећа:  друмски превоз терета, складиштење, манипулације теретом и остале делатности у саобраћају.

Преузмите документе:

Одлука о јавним паркиралиштима

I измене Одлуке о јавним паркиралиштима

II измене Одлуке о јавним паркиралиштима

III измене Одлуке о јавним паркиралиштима

 

Истoриjaт

Категорија: О нама

Дана 13.12.2005. године Општина Сомбор је на својој 14. седници донела Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор. Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор основано је као Јавно комунално предузеће коме су поверени послови управљања, коришћења и одржавања јавних простора за паркирање на територији Општине Сомбора, као и одношење и чување непрописно паркираних возила. Циљ оснивања предузећа је модернизација и унапређење културе паркирања на територији Општине Сомбор.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистредана 25.01.2006. године са основном делатношћу: услуге у копненом саобраћају. Са званичним радомотпочело је дана 01.02.2006. године,када је осмишљеном едукацијом и медијским презентацијама упознала кориснике са новим системом контроле и наплате паркирање. Исте године,ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''Сомбор имплементира информациони систем за контролу и наплату паркирања  чиме корисницима пружа могућност наплате паркирања путем мобилног телефона. Примена старт-стоп система, у току 2012 године, корисницима омогућава нову услугу, плаћање паркирања путем веб портала.

ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор спроводи низ маркетиншких и едукативних активности: "Резервисано за ђаке прваке",  "Бесплатно за труднице" и др.

Члан је Удружења паркиралишта Србије.

О квaлитeту пружeних услугa и тржишту, пoрeд рукoвoдствa, брину и сви зaпoслeни. Увoђeњeм стaндaрдa, систем менаџмента квалитетом СРПС ИСO 9001, JКП ''Паркинг сервис Сомбор''Сомбор перманентно унaпрeђујесвоје пoслoвaње.

Документи:

Одлука о оснивању ЈКП

 
Категорија: О нама

Директор

Гордана Вуловић, мастер економиста

 

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора: Др Гојко Ђурица

Члан Надзорног одбора из реда оснивача: Бранислав Хаџи Бојанић

Члан Надзорног одбора иза реда запослених: Катарина Мајсторовић

 

 

zone629C.jpg

Старт стоп паркинг систем

start-stop_bannerC.jpg

Резервисано за ђаке прваке

PanCert_banner.jpg

togs_banner.jpg