Опис јавне набавке

 

Редни број набавке

02/2015

Позив за подношење понуда 25.05.2015.

Kонкурсна документација 25.05.2015.

Питање и одговор бр 1 29.05.2015.

Питање и одговор бр 2 05.06.2015.

Обавештење о закљученом уговору 13.07.2015.

 

Предмет јавне набавке

Нафтни деривати, уља, мазива и остале течности

Врста поступка

ЈН МВ

Датум покретања поступка

25.05.2015.