ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се корисници да приликом плаћања паркинг карте слањем СМС поруке закључују уговор о коришћењу услуга "Паркинг сервиса", при чему оператери електронских комуникација иступају искључиво као заступници паркинг сервиса у поступку закључења односног уговора и наплате цене паркинг карте, те да се корисници за сва евентуално спорна питања могу обратити директно "Паркинг сервису". Такође, обавезе корисника према "Паркинг сервису" сматраће се измиреним када корисник измири своје обавезе према оператору у погледу купљених карата.

УПУТСТВО

Пошаљите своју регистарску ознаку (без размака и интерпункције) на СМС број сходно зони у којој се налазите! Зоне су видно означене паркинг таблама на сваком паркиралишту.

Упишите као текст нове поруке регистарски број возила, без размака и других специјалних знакова – на пример SО74359

Ако сте исправно послали поруку добићете повратну информацију у виду СМС поруке у којој је наведен регистарски број вашег возила, зона, износ наплаћене услуге, број ПИН-а за случај рекламације/жалбе и обавештење да се порука сачува до истека паркирања!

Плаћање услуге паркирања могуће је вршити преко свих мобилних оператера.

  • Еxтра зона СМС – 9250
  • Зона I - СМС – 9251
  • Зона II - СМС – 9252
  • Зона III - СМС – 9253
  • Целодневна СМС - 9255

Ако из било ког разлога не добијете повратну информацију у виду СМС поруке – користите плаћање путем паркинг карте!

Обратите пажњу да уместо слова О у регистарској таблици SO не укуцате НУЛУ јер паркирање неће бити евидентирано.

Под регистарском ознаком се подразумева словна и бројна назнака коју корисник паркиралишта уноси у текст поруке (пример SO74539).

Не уношење словне назнаке или погрешним уносом бројне назнаке у регистарској ознаци паркирање неће бити евидентирано.

Уколико се СМС порука пошаље за погрешну зону у односу на зону у којој је дато возило са одговарајућим регистарским таблицама паркирано, овлашћено лице (контролор) неће добити информацију да је паркирање плаћено.