Опис јавне набавке

 

Редни број набавке

02/2014

Позив за подношење понуда 02.06.2014

Kонкурсна документација 02.06.2014

Питање и одговор бр 1 04.06.2014.

Питање и одговор бр 2 06.06.2014.

Измена КД 06.06.2014.

Обавештење о продужењу рока 06.06.2014.

Питање и одговор бр 3 06.06.2014.

Питање и одговор бр 4 09.06.2014.

Питање и одговор бр 5 11.06.2014.

Питање и одговор бр 6 12.06.2014.

Обавештење о закљученом уговору 03.07.2014.

Предмет јавне набавке

Нафтни деривати, уља, мазива и остале течности

Врста поступка

ЈН МВ

Датум покретања поступка

02.06.2014.

 

Oпис јавне набавке

 

Редни број набавке

01/2014

Позив за подношење понуда12.02.2014

Kонкурсна документација12.02.2014

Питање и одговор бр 1 14.02.2014.

Измена конкурсне документације14.02.2014.

Питање и одговор бр 2 19.02.2014.

Питање и одговор бр 3 20.02.2014.

Питање и одговор бр 4 20.02.2014.

Oбавештење о закљученом уговору, 19.03.2014.

Предмет јавне набавке

Услуге осигурања

Врста поступка

ЈН МВ

Датум покретања поступка

12.02.2014.