Право на Посебну карту за 3. зону остварују сви корисници паркиралишта који испуњавају услове одређене Правилником о утврђивању категорија корисника комуналних услуга који имају право на субвенционисану цену (''Службени лист града Сомбора'' бр. 01/2024) са пребивалиштем на територији града Сомбора. Посебна карта за 3. зону важи искључиво за бесплатно паркирање у III зони, сваки дан у седмици у календарској години за коју је наведена карта издата.

Корисници паркиралишта који по Правилнику о утврђивању категорија корисника комуналних услуга имају право на субвенционисану цену и испуњавају услове за издавање Посебне карте за 3. зону подносе у ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор уредно попуњен Захтев за издавање посебне карте за III зону на основу Правилника о утврђивању категорија корисника комуналних услуга који имају право на субвенционисану.

За све информације обратите се службама предузећа на број 025/423-000.