Услови за издавање повлашћених и претплатних паркинг карата

Физичка лица

• Попуњен Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за физичка лица, који издаје предузеће (Образац Q2.ОЕ.02-06 – Издање 4)
• Фотокопија личне карте (оригинал на увид)
• Фотокопија саобраћајне дозволе (оригинал на увид) – адреса власника возила је у зонираном подручју и идентична са адресом из личне карте – у случају захтева за ППК
• Фотокопија саобраћајне дозволе (оригинал на увид) – адреса власника возила није у зонираном подручју или се не подудара са адресом из личне карте – у случају захтева за ПРПК, УПРПК или РПК
Напомена: Преузмите Образац Q2.OE.02-06 и попуњеног га пошаљите на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Особе са инвалидитетом

• Попуњен Захтев за издавање налепница за особе са посебним потребама, који издаје предузеће (Образац Q2.ОЕ.02-08 – Издање 5)
• Фотокопија личне карте (оригинал на увид)
• Фотокопија саобраћајне дозволе (оригинал на увид) са идентичном адресом власника возила са адресом из личне карте
• Фотокопија решења о степену инвалидитета издатог од стране надлежног органа (оригинал на увид)
• Решење издато од стране надлежног  органа за добијање инвалидске налепнице
• Фотокопија личне карте старатеља особе са инвалидитетом (оригинал на увид)
• Фотокопија доказа о старатељу особе са инвалидитетом (оригинал на увид)
Напомена: Преузмите Obrazac Q2.OE.02-08 и попуњеног га пошаљите на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Правна лица

• Попуњен и оверен Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике, који издаје предузеће (Образац Q2.ОЕ.02-07 – Издање 4)
• Овлашћење (на меморандуму) за особу која у име правног лица подноси захтев
• Оверена фотокопија уговора о купопродаји (ако је реч власнику), оверена фотокопија уговора о закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или оверена фотокопија друге исправе подобне за стицање права
• Фотокопије саобраћајних дозвола за возила регистрована на правно лице (оригинал на увид)
• Фотокопија решења Агенције за привредне регистре не старије од 6 месеци
• Фотокопија потврде о извршеној регистрацији ПИБ-а
• Фотокопија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ
• Фотокопија картона депонованих потписа
• Доказ да је физичко лице запослено код правног лица и да поседује возило регистровано на његово име (фотокопија Уговора о раду и саобраћајне дозволе)
Напомена: Преузмите Obrazac Q2.OE.02-07 и попуњеног га пошаљите на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Предузетници

• Попуњен и оверен Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике, који издаје предузеће (Образац Q2.ОЕ.02-07 – Издање 4)
• Овлашћење (на меморандуму) за особу која у име правног лица подноси захтев
• Оверена фотокопија уговора о купопродаји (ако је реч о власнику), оверена фотокопија уговора о закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или оверена фотокопија друге исправе подобне за стицање права
• Фотокопија саобраћајне дозволе возила у власништву предузетника (оригинал на увид) или уговор о коришћењу сопственог возила предузетника са идентичном адресом из доказа о идентитету носиоца решења
• Фотокопија решења Агенције за привредне регистре не старије од 6 месеци
• Фотокопија потврде о извршеној регистрацији ПИБ-а
• Фотокопија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ
• Фотокопија картона депонованих потписа
• Фотокопија личне карте предузетника (оригинал на увид)
Напомена: Преузмите Obrazac Q2.OE.02-07 и попуњеног га пошаљите на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се корисници да приликом плаћања паркинг карте слањем СМС поруке закључују уговор о коришћењу услуга "Паркинг сервиса", при чему оператери електронских комуникација иступају искључиво као заступници паркинг сервиса у поступку закључења односног уговора и наплате цене паркинг карте, те да се корисници за сва евентуално спорна питања могу обратити директно "Паркинг сервису". Такође, обавезе корисника према "Паркинг сервису" сматраће се измиреним када корисник измири своје обавезе према оператору у погледу купљених карата.

УПУТСТВО

Пошаљите своју регистарску ознаку (без размака и интерпункције) на СМС број сходно зони у којој се налазите! Зоне су видно означене паркинг таблама на сваком паркиралишту.

Упишите као текст нове поруке регистарски број возила, без размака и других специјалних знакова – на пример SО74359

Ако сте исправно послали поруку добићете повратну информацију у виду СМС поруке у којој је наведен регистарски број вашег возила, зона, износ наплаћене услуге, број ПИН-а за случај рекламације/жалбе и обавештење да се порука сачува до истека паркирања!

Плаћање услуге паркирања могуће је вршити преко свих мобилних оператера.

  • Еxтра зона СМС – 9250
  • Зона I - СМС – 9251
  • Зона II - СМС – 9252
  • Зона III - СМС – 9253
  • Целодневна СМС - 9255

Ако из било ког разлога не добијете повратну информацију у виду СМС поруке – користите плаћање путем паркинг карте!

Обратите пажњу да уместо слова О у регистарској таблици SO не укуцате НУЛУ јер паркирање неће бити евидентирано.

Под регистарском ознаком се подразумева словна и бројна назнака коју корисник паркиралишта уноси у текст поруке (пример SO74539).

Не уношење словне назнаке или погрешним уносом бројне назнаке у регистарској ознаци паркирање неће бити евидентирано.

Уколико се СМС порука пошаље за погрешну зону у односу на зону у којој је дато возило са одговарајућим регистарским таблицама паркирано, овлашћено лице (контролор) неће добити информацију да је паркирање плаћено.

Еxтра зона

Наплата паркирања у ЕКСТРА ЗОНИ се врши радним даном у периоду од 7–20 ч, а суботом од 7–13 ч. Недељом и празницима наплата се не врши.
Важно: У Екстра зони време задржавања ограничено је на два сата.

Зона I

У зони I наплата паркирања се врши радним даном у периоду од 7–20 ч, а суботом од 7–13 ч. Недељом и празницима наплата се не врши.
Важно: У зони I време задржавања није ограничено.

Зона II

У зони II наплата паркирања се врши радним даном у периоду од 7–20 ч, а суботом од 7–13 ч. Недељом и празницима наплата се не врши.
Важно: У зони II време задржавања није ограничено.

Зона III

У зони III наплата паркирања се врши радним даном у периоду од 7–15 ч, суботом од 7–13 ч. Недељом и празницима наплата се не врши.
У зони III време задржавања није ограничено.

Куповина паркинг карте: Паркинг карту можете купити на киосцима који имају видно истакнуто обавештење о продаји.

Корисник је дужан да на паркинг карти знаком “X” уочљиво прецрта хемијском оловком: годину, месец и дан у којем користи паркинг место, те сат и минут у коме је паркирање започето.

Постављање паркинг карте: корисник паркирања дужан је да видљиво истакне ову карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила на начин да буде видљив серијски број.