Jednokratno parkiranje

Зона ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ Цена са ПДВ-ом
Екстра Паркинг карта за један сат паркирања 53,00
I Паркинг карта за један сат паркирања 46,00
II Паркинг карта за један сат паркирања 31,00
III Паркинг карта за целодневно паркирање 65,00
Рампа Инкасант карте - за сваки сат паркирања 46,00

Вишекратно паркирање - целодневно паркирање

Зона

Вишекратно паркирање – целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања

Цена + ПДВ

I, II i III зона

Паркинг карта за целодневно паркирање(I, II ili III зона, kombinovano)

223,00 динара

Повлашћено паркирање

Зона

Повлашћено паркирање

Цена + ПДВ

I, II или Екстра

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица

1.093,00 динара

I, II или Екстра

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике

3.080,00 динара

III

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица

648,00 динара

III

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике

1.093,00 динара

Посебна паркинг карта

Зона

Посебна паркинг карта

Цена + ПДВ

Све зоне

Посебна паркинг карта (у складу са чланом 25. ставом 3. Закона о комуналним делатностима)

1.000,00

Претплата на паркирање

Зона

Претплата на паркирање

Попуст

Цена + ПДВ

У Екстра зони нема категорије претплатне карте

Физичка лица

Правна лица

I или II

Претплатна карта за 1 месец паркирања

/

3.280,00

4.375,00

Претплатна карта за 3 месеца паркирања

5%

9.348,00

12.469,00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања

10%

17.712,00

23.625,00

Претплатна карта за годину дана паркирања

20%

31.488,00

42.000,00

III

Претплатна карта за 1 месец паркирања

/

1.311,00

1.311,00

Претплатна карта за 3 месеца паркирања

5%

3.736,00

3.736,00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања

10%

7.079,00

7.079,00

Претплатна карта за годину дана паркирања

20%

12.586,00

12.586,00

Резервисана паркинг места

Зоне

Резервисана паркинг места

Попуст

Цена + ПДВ

   7 - 20 часова

I или Екстра

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

/

21.177,00

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

60.354,00

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

114.356,00

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

203.299,00

II

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

/

16.941,00

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

48.282,00

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

91.481,00

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

162.634,00

III

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

/

6.354,00

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

18.109,00

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

34.312,00

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

60.998,0

Уклањање и чување непрописно паркираних возила

Зоне

Уклањање И чување непрописно паркираних возила

Цена + ПДВ

Све

Интервенција “Паука” са одношењем возила на “Депо”

6.898,00 динара

Интеренција “Паука” са одношењем на “Депо” за комби и теретна возила

10.175,00 динара

Започета интервенција

2.817,00 динара

Лежарина за сваки започети сат након 24х од одношења

92,00 динара

Универзална паркинг карта

Зона

Универзална карта – за све зоне без ограничења

Цена + ПДВ

I, II, III и Еxтра

Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања

11.086,00 динара

Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања за установе од посебног значаја

5.465,00 динара

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
Трг Цара Лазара 1, Грашалковићева палата
25101 Сомбор
Р Србија

Инфо телефон и рекламације: 025/423 000 и   0800/102-125 (бесплатан позив)

Паук служба: 025/5460 606

Факс: 025/437 300

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
web: http://www.parkingsombor.co.rs

Притужбе грађана
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Директор ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Основна делатност ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' управља, користи и одржава 1140 паркинг места и 37 паркинг места за особе са инвалидитетом, распоређених у четири зоне: екстра зона, прва зона, друга зона и трећа зона.

Предузеће уклања непрописно паркирана возила са јавне или других површина по налозима надлежног инспектора Одељења за комуналне послове и комуналне полиције Градске управе и по налогу полицијског службеника, а пружа и услуге преноса хаварисаних возила, као и возила која су учествовала у саобраћајним несрећама, специјаном возилом ''паук.

Приликом одржавања манифестација и других прилика, ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор активно учествује у организацији саобраћаја.

Остале делатности предузећа:  друмски превоз терета, складиштење, манипулације теретом и остале делатности у саобраћају.

Преузмите документе:

Одлука о јавним паркиралиштима

I измене Одлуке о јавним паркиралиштима

II измене Одлуке о јавним паркиралиштима

III измене Одлуке о јавним паркиралиштима

Директор

Гордана Вуловић, мастер економиста

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора: Дарко Бошковић

Члан Надзорног одбора из реда оснивача: Др Гојко Ђурица

Члан Надзорног одбора иза реда запослених: Катарина Мајсторовић


Комисија за решавање рекламација приговора/изјава корисника


Дана 13.12.2005. године Општина Сомбор је на својој 14. седници донела Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор. Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор основано је као Јавно комунално предузеће коме су поверени послови управљања, коришћења и одржавања јавних простора за паркирање на територији Општине Сомбора, као и одношење и чување непрописно паркираних возила. Циљ оснивања предузећа је модернизација и унапређење културе паркирања на територији Општине Сомбор.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистредана 25.01.2006. године са основном делатношћу: услуге у копненом саобраћају. Са званичним радомотпочело је дана 01.02.2006. године,када је осмишљеном едукацијом и медијским презентацијама упознала кориснике са новим системом контроле и наплате паркирање. Исте године,ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''Сомбор имплементира информациони систем за контролу и наплату паркирања  чиме корисницима пружа могућност наплате паркирања путем мобилног телефона. Примена старт-стоп система, у току 2012 године, корисницима омогућава нову услугу, плаћање паркирања путем веб портала.

ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор спроводи низ маркетиншких и едукативних активности: "Резервисано за ђаке прваке",  "Бесплатно за труднице" и др.

Члан је Удружења паркиралишта Србије.

О квaлитeту пружeних услугa и тржишту, пoрeд рукoвoдствa, брину и сви зaпoслeни. Увoђeњeм стaндaрдa, систем менаџмента квалитетом СРПС ИСO 9001, JКП ''Паркинг сервис Сомбор''Сомбор перманентно унaпрeђујесвоје пoслoвaње.

Документи:

Одлука о оснивању ЈКП