А - НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Зона

1. ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ

ЦЕНА + ПДВ

I

Паркинг карта за један сат паркирања

49.50 дин.

II

Паркинг карта за један сат паркирања

34.00 дин.

III

Паркинг карта за целодневно паркирање

69.50 дин.

Екстра

Паркинг карта за један сат паркирања

58.00 дин.

Рампа

Инкасант карте-за сваки сат паркирања

49.50 дин.

 

 

Зона

2. ВИШЕКРАТНО ПАРКИРАЊЕ – целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања

 

ЦЕНА + ПДВ

 

I, II и III

 

Паркинг карта за целодневно паркирање (I, II и III зона, комбиновано)

 

242.00 дин.

 

 

Зона

 

3. ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ

 

ЦЕНА + ПДВ

I, II или ЕКСТРА

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање

месечно за физичка лица

 

1,186.00

I, II или ЕКСТРА

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике

 

3,342.00

 

III

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање

месечно за физичка лица

 

703.00

 

III

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике

 

1,186.00

 

Зона

 

4. ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ                                                        попуст

 

ЦЕНА + ПДВ

 

 

У ЕКСТРА зони нема категорије претплатне карте

Физичка

лица

Правиа

лица

 

 

I или II

Претплатна карта за 1 месец паркирања

3,559.00

4,747.00

Претплатна карта за 3 месеца паркирања

5%

10,143.00

13,529.00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања

10%

19,219.00

25,634.00

Претплатна карта за годину дана паркирања

20%

34,166.00

45,571.00

 

 

III

Претплатна карта за 1 месец паркирања

1,422.00

1,422.00

Претплатна карта за 3 месеца паркирања

5%

4,053.00

4,053.00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања

10%

7,679.00

7,679.00

Претплатна карта за годину дана паркирања

20%

13,651.00

13,651.00

 

Зона

5. РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА

попуст

ЦЕНА + ПДВ

 

7-20h

 

 

I или ЕКСТРА

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

22,977.00 дин.

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

65,484.00 дин.

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

124,076.00 дин.

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

220,579.00 дин.

 

 

II

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

18,381.00 дин.

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

52,386.00 дин.

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

99,257.00 дин.

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

176,458.00 дин.

 

 

III

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

6,894.00 дин.

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

19,648.00 дин.

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

37,228.00 дин.

 

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

66,182.00 дин.

 

Зона

6. УНИВЕРЗАЛНА КАРТА - ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА

ЦЕНА + ПДВ

 

I, II, III и ЕКСТРА

Универзална паркинг карта за један месец паркирања

12,028.00 дин.

 

Универзална паркинг карта за један месец паркирања за установе од посебног значаја

 

5,930.00 дин.

Б - ПОСЕБНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

Зона

7. ПОСЕБНА ПАРКИНГ КАРТА

ЦЕНА + ПДВ

 

Све зоне

Посебна паркинг карта (у складу са чланом 25. ставом 3. Закона о

комуналним делатностима)

 

1,000.00 дин.

В - ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

Зона

8.УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

ЦЕНА + ПДВ

 

Интервенција "Паука" са одношењем возила на "Депо"

7,484.00 дин.

 

 

СВЕ

Интервенција "Паука" са одношењем возила на "Депо" за  КОМБИ и ТЕРЕТНА возила

 

11,040.00 дин.

 

Започета интервенција (возило прикачено на уређај за подизање)

 

3,056.00 дин.

 

Лежарина за сваки започети сат након 24h ододношења

100.00 дин.

 

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
Трг Цара Лазара 1, Грашалковићева палата
25101 Сомбор
Р Србија

Инфо телефон и рекламације: 025/423 000 и   0800/102-125 (бесплатан позив)

Паук служба: 025/5460 606

Факс: 025/437 300

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
web: http://www.parkingsombor.co.rs

Притужбе грађана
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Директор ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Основна делатност ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' управља, користи и одржава 1140 паркинг места и 37 паркинг места за особе са инвалидитетом, распоређених у четири зоне: екстра зона, прва зона, друга зона и трећа зона.

Предузеће уклања непрописно паркирана возила са јавне или других површина по налозима надлежног инспектора Одељења за комуналне послове и комуналне полиције Градске управе и по налогу полицијског службеника, а пружа и услуге преноса хаварисаних возила, као и возила која су учествовала у саобраћајним несрећама, специјаном возилом ''паук.

Приликом одржавања манифестација и других прилика, ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор активно учествује у организацији саобраћаја.

Остале делатности предузећа:  друмски превоз терета, складиштење, манипулације теретом и остале делатности у саобраћају.

Преузмите документе:

Одлука о јавним паркиралиштима

I измене Одлуке о јавним паркиралиштима

II измене Одлуке о јавним паркиралиштима

III измене Одлуке о јавним паркиралиштима

Директор

Гордана Вуловић, мастер економиста

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора: Дарко Бошковић

Члан Надзорног одбора из реда оснивача: Др Гојко Ђурица

Члан Надзорног одбора иза реда запослених: Катарина Мајсторовић


Комисија за решавање рекламација приговора/изјава корисника


Дана 13.12.2005. године Општина Сомбор је на својој 14. седници донела Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор. Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор основано је као Јавно комунално предузеће коме су поверени послови управљања, коришћења и одржавања јавних простора за паркирање на територији Општине Сомбора, као и одношење и чување непрописно паркираних возила. Циљ оснивања предузећа је модернизација и унапређење културе паркирања на територији Општине Сомбор.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистредана 25.01.2006. године са основном делатношћу: услуге у копненом саобраћају. Са званичним радомотпочело је дана 01.02.2006. године,када је осмишљеном едукацијом и медијским презентацијама упознала кориснике са новим системом контроле и наплате паркирање. Исте године,ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''Сомбор имплементира информациони систем за контролу и наплату паркирања  чиме корисницима пружа могућност наплате паркирања путем мобилног телефона. Примена старт-стоп система, у току 2012 године, корисницима омогућава нову услугу, плаћање паркирања путем веб портала.

ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор спроводи низ маркетиншких и едукативних активности: "Резервисано за ђаке прваке",  "Бесплатно за труднице" и др.

Члан је Удружења паркиралишта Србије.

О квaлитeту пружeних услугa и тржишту, пoрeд рукoвoдствa, брину и сви зaпoслeни. Увoђeњeм стaндaрдa, систем менаџмента квалитетом СРПС ИСO 9001, JКП ''Паркинг сервис Сомбор''Сомбор перманентно унaпрeђујесвоје пoслoвaње.

Документи:

Одлука о оснивању ЈКП