Поштовани,

обавештавамо Вас да је Служба за уклањање,  и транспорт возила (депо служба ЈКП "Паркинг сервис Сомбор")  пресељена на нову адресу: "Ремонт Комазец" доо Сомбор, улица Коњовићева бр. 78 у Сомбору од дана 04.05.2015. године.

Информације се могу добити на бројевe телефона: 460-606 или 423-000.