ЈКП ''Паркинг Сервис Сомбор'' Сомбор обавештава кориснике паркиралишта да од 01.07.2022. године примењује нови Ценовник коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила.

Нове цене паркинг карата износе:
екстра зона – 53,00 динара,
I зона – 46,00 динара,
II зона – 31,00 динара и
III зона – 65,00 динара.

Цена целодневне паркинг карте за паркирање у I, II и III зони износи 223,00 динара, а цена интервенције "Паук"-а је 6.898,00 динара.

За све информације о изменама Ценовника, грађани могу да се информишу на телефон 0800/102-125 и 025/423-000.