ЈКП "Паркинг Сервис Сомбор" Сомбор на основу Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга Скупштине града Сомбора, позива кориснике паркиралишта који припадају једној од категорија корисника из ове Одлуке, да поднесу захтев за остваривање субвенционисане цене Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Сомбора, како би остварили право на бесплатно паркирање у трећој зони један дан у недељи.