ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' од дана 31.12.2014. године примењиваће нови Ценовник коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила. 

Нове цене паркирања износиће за: 

•еxтра зону - 40,00 динара, 

•I зону - 35,00 динара, 

•II зону - 23,00 динара и  

•III зону - 49,00 динара.

Цена целодневне паркинг карте за паркирање у I, II и III зони је 167,00 динара, а цена интервенције специјалног возила ’’Паук’’ је 5.170,00 динара. 

За све информације о изменама ценовника грађани могу да се информишу на телефон 423-000.