Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор oбавештава грађане да је другим изменама Правилника о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора, улица Соње Маринковић подељена на две зоне: део улице Соње Маринковић од Венца Војводе Степе Степановића до колског улаза у угоститељски објекат ''Стари фијакер'' припада и даље првој зони са 40 паркинг места од којих су два паркинг места обележена за особе са инвалидитетом. 

Други део улице Соње Маринковић од колског улаза у угоститељски објекат ''Стари фијакер'' до Подгоричке улице припада трећој зони са 58 паркинг места од којих су три паркинг места обележена за особе са инвалидитетом. 

Истим изменама, Радишићева улица припада трећој зони у којој време паркирања није ограничено. Уведена је и нова улица у систем контроле и наплате паркирања, Подгоричка улица која је сврстана у трећу зону. Примена новог режима паркирања почиње од 01.12.2014. године. 

За све информације о изменама у зонама паркирања грађани могу да се информишу на телефон 423-000.