ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ ће од 29. августа до 05. септембра 2012.-те године спровести акцију „Ослободи пролаз“.

Током акције, радници предузећа ће на возила која су паркирана на местима која су означена са ознаком „Х“ (колски улази, прилази објектима и сл) и на другим местима на којима се онемогућава приступ паркинг месту или излазак неком већ паркираном возилу, постављати обавештење да возила нису паркирана у складу са законом. Након завршетка акције возила ће бити уклањана специјалним возилом „паук“.

Како би се избегли непотребне непријатности и трошкове молимо грађане да након запримљеног обавештења не пакирају на наведеним местима.