У уторак 27.03. 2012. године представили смо нови систем наплате паркирања СТАРТ-СТОП СИСТЕМ. Систем је осмишљен тако да корисници после регистрације (склапање уговора са ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“) коришћењем смарт фоне апликације или преко wеб портала, на почетку паркирања стартују апликацију након чега започиње рачунање времена паркирања, а након завршетка паркирања стопирају апликацију.

Основна предност овог сервиса је је што корисници плаћају ефективно време које проведу на паркиралишту у некој од зона будући да се на крају месеца  минути  проведени на паркиралиштима сабирају и заокружују на први већи цео сат а затим помноже са ценом накнаде за одговараћују зону. Рачун за услугу кориснику стиже на крају месеца путем пријављене е-маил адресе, а може бити достављен и поштом.

Кориснцима који склопе уговор са Предузећем ова услуга ће бити омогућена и у Новом Саду.

У употреби и даље остаје могућност плаћања накнаде за паркирање путем картица и путем СМС сервиса.