Право на бесплатну паркинг карту за особе са инвалидитетом остварују особе са инвалидитетом са пребивалиштем на територији града Сомбора које испуњавају услове одређене Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележних паркинг места на јавним паркиралиштима.

Бесплатна паркинг карта за особе са инвалидитетом издаје се за текућу годину и важи за бесплатно паркирање на посебно обележним паркинг места на јавним паркиралиштима на територији Републике Србије.

Корисници паркиралишта који испуњавају услове за издавање бесплатне паркинг карте за особе са инвалидитетом подносе у ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен Захтев за издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом са следећим прилозима:

• фотокопија личне карте, односно доказ о пребивалишту за малолетно лице,

• фотокопија саобраћајне дозволе:

- чији је власник или корисник уговора о лизингу особа са инвалидитетом или

- чији је власник брачни друг особе са инвалидитетом или

- чији је власник родитељ/старатељ/хранитељ особе са инвалидитетом

• фотокопија решења о степену ивалидитета и

• 2 фотографије особе са ивалидитетом (величина 3 х 3,5 цм).

Уколико се о кориснику брине родитељ/старатељ/хранитељ, додатно се прилажу: 

• фотокопија личне карте родитеља/старатеља/хранитеља особе са инвалидитетом (власник возила) и 

• фотокопија доказа о старатељству особе са инвалидитетом

Приликом предаје захтева, оригинална документа се доносе на увид, која се враћају подносиоцима захтева.

Преузмите Захтев за издавање бесплатне паркинг карте за особе за инвалидитетом

Преузмите Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележних паркинг места на јавним паркиралиштима