Право на бесплатну паркинг карту за труднице остварују све труднице, односно родитељи будућег детета са пребивалиштем на територији града Сомбора.

Бесплатна паркинг карта за труднице издаје се на период од 9 (девет) месеци од датума издавања и важи за бесплатно паркирање на јавним паркиралиштима на територији града Сомбора, без временског ограничења задржавања, у следећим улицама: Мирна, Аврама Мразовића, Соње Маринковић и Војвођанска (код болнице).

Будући родитељи који желе да остваре право на бесплатну паркинг карту за труднице подносе у ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен Захтев за издавање бесплатне паркинг карте за труднице са следећим прилозима:

• фотокопија личне карте труднице,

• фотокопија саобраћајне дозволе:

- чији је власник или корисник уговора о лизингу трудница или

- чији је власник брачни друг трудницеи

• фотокопија књижице за труднице.

Уколико је власник возила брачни друг труднице, уз Захтев за издавање бесплатне паркинг карте за труднице, прилаже се додатно и:

• фотокопија личне карте брачног друга, са истим презименом и адресом као и труднице и 

• фотокопија извода из матичне књиге венчаних издатог од званичног органа.

За ванбрачног партнера чија је иста адреса пребивалишта као и труднице, потребна је и изјава два сведока, оверена код надлежног органа за оверу.

Приликом предаје захтева, оригинална документа се доносе на увид, која се враћају подносиоцима захтева.

Преузмите Захтев за издавање бесплатне паркинг карте за труднице