Pauk vam je odneo automobil?

Ukoliko vam je "pauk" odneo automobil, pogledajte gde ga možete preuzeti i pod kojim uslovima!

Vreme naplate i zadržavanja vozila na parkingu

Kako biste izbegli neprijatnosti, informišite se o vremenu naplate i vremenu zadržavanja vozila na parking mestima.

Plaćanje parkinga SMS porukom

Kategorija: Корисно

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se korisnici da prilikom plaćanja parking karte slanjem SMS poruke zaključuju ugovor o korišćenju usluga ''Parking servisa'', pri čemu operateri elektronskih komunikacija istupaju isključivo kao zastupnici parking servisa u postupku zaključenja odnosnog ugovora i naplate cene parking karte, te da se korisnici za sva eventualno sporna pitanja mogu obratiti direktno ''Parking servisu''. Takođe, obaveze korisnika prema ''Parking servisu'' smatraće se izmirenim kada korisnik izmiri svoje obaveze prema operatoru u pogledu kupljenih karata.''

UPUTSTVO

Pošaljite svoju registarsku oznaku (bez razmaka i interpunkcije) na SMS broj shodno zoni u kojoj se nalazite! Zone su vidno označene parking tablama na svakom parkiralištu.

Upišite kao tekst nove poruke registarski broj vozila, bez razmaka i drugih specijalnih znakova – na primer SO74359

Ako ste ispravno poslali poruku dobićete povratnu informaciju u vidu SMS poruke u kojoj je naveden registarski broj vašeg vozila, zona, iznos naplaćene usluge, broj PIN-a za slučaj reklamacije/žalbe i obaveštenje da se poruka sačuva do isteka parkiranja!

Plaćanje usluge parkiranja moguće je vršiti preko svih mobilnih operatera.

Extra zona SMS – 9250

Zona I - SMS – 9251

Zona II - SMS – 9252

Zona III - SMS – 9253

Celodnevna SMS - 9255

 

Ako iz bilo kog razloga ne dobijete povratnu informaciju u vidu SMS poruke – koristite plaćanje putem parking karte!

 

Obratite pažnju da umesto slova O u registarskoj tablici SO ne ukucate NULU jer parkiranje neće biti evidentirano.

Pod registarskom oznakom se podrazumeva slovna i brojna naznaka koju korisnik parkirališta unosi u tekst poruke (primer SO74539).

Ne unošenje slovne naznake ili pogrešnim unosom brojne naznake u registarskoj oznaci parkiranje neće biti evidentirano.

Ukoliko se SMS poruka pošalje za pogrešnu zonu u odnosu na zonu u kojoj je dato vozilo sa odgovarajućim registarskim tablicama parkirano, ovlašćeno lice (kontrolor) neće dobiti informaciju da je parkiranje plaćeno.

zone629C.jpg

Start stop parking sistem

start-stop_bannerC.jpg

Rezervisano za đake prvake

PanCert_banner.jpg

togs_banner.jpg