Pauk vam je odneo automobil?

Ukoliko vam je "pauk" odneo automobil, pogledajte gde ga možete preuzeti i pod kojim uslovima!

Vreme naplate i zadržavanja vozila na parkingu

Kako biste izbegli neprijatnosti, informišite se o vremenu naplate i vremenu zadržavanja vozila na parking mestima.

Plaćanje parkinga parking kartom

Kategorija: Корисно

Kupovina parking karte: Parking kartu možete kupiti na kioscima koji imaju vidno istaknuto obaveštenje o prodaji.

Korisnik je dužan da na parking karti znakom “X” uočljivo precrta hemijskom olovkom: godinu, mesec i dan u kojem koristi parking mesto, te sat i minut u kome je parkiranje započeto.

Postavljanje parking karte: korisnik parkiranja dužan je da vidljivo istakne ovu kartu sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila na način da bude vidljiv serijski broj.

zone629C.jpg

Start stop parking sistem

start-stop_bannerC.jpg

Rezervisano za đake prvake

PanCert_banner.jpg

togs_banner.jpg