Pauk vam je odneo automobil?

Ukoliko vam je "pauk" odneo automobil, pogledajte gde ga možete preuzeti i pod kojim uslovima!

Vreme naplate i zadržavanja vozila na parkingu

Kako biste izbegli neprijatnosti, informišite se o vremenu naplate i vremenu zadržavanja vozila na parking mestima.

Ostale povlašćene parking karte

Kategorija: Parking karte

Fizička i pravna lica na teritoriji grada Sombora imaju mogućnost da se pretplate na usluge parkiranja za određenu zonu bez vremenskog ograničenja zadržavanja u okviru zone, da se pretplate na univerzalnu parking kartu koja važi za sve zone bez vremenskog ograničenja ili da rezervišu parking mesto.

Korisnici parkirališta koji žele da ostvare pravo na neku od navedenih usluga parkiranja, podnose u JKP ''Parking servis Sombor'' uredno popunjen zahtev sa prilozima:

• Fizička lica:

o Zahtev za izdavanje povlašćene parking karte za fizička lica

o fotokopija lične karte i

o fotokopija saobraćajne dozvole.

• Pravna lica:

o Zahtev za izdavanje povlašćene parking karte za pravna lica i preduzetnike

o fotokopija rešenja o vlasništvu ili korišćenju prostora izdatog od ovlašćenog gradskog organa,

o fotokopija dokaza o identitetu nosioca rešenja,

o fotokopija saobraćajne dozvole vozila u vlasništvu pravnog lica/preduzetnika ili ugovor o korišćenju sopstvenog vozila preduzetnika sa identičnom adresom iz dokaza o identitetu nosioca rešenja,

o fotokopija rešenja Agencije za privredne registre o preduzeću.

Prilikom predaje zahteva, originalna dokumenta se donose na uvid, koja se vraćaju podnosiocima zahteva.

Preuzmite Zahtev za izdavanje parking karte za fizička lica

Preuzmite Zahtev za izdavanje parking karte za pravna lica i preduzetnike

zone629C.jpg

Start stop parking sistem

start-stop_bannerC.jpg

Rezervisano za đake prvake

PanCert_banner.jpg

togs_banner.jpg