Pauk vam je odneo automobil?

Ukoliko vam je "pauk" odneo automobil, pogledajte gde ga možete preuzeti i pod kojim uslovima!

Vreme naplate i zadržavanja vozila na parkingu

Kako biste izbegli neprijatnosti, informišite se o vremenu naplate i vremenu zadržavanja vozila na parking mestima.

Povlašćena parking karta

Kategorija: Parking karte

Pravo na povlašćenu parking kartu ostvaruju svi stanovnici ulica na teritoriji grada Sombora u kojima se vrši kontrola i naplata parkiranja, kao i korisnici poslovnih i drugih prostora u navedenoj zoni za koju imaju mogućnost da uplaćuju naknadu po povlašćenoj tarifi za usluge parkiranja, bez vremenskog ograničenja parkiranja.

Fizička i pravna lica/preduzetnici koji ispunjavaju uslove za izdavanje povlašćene parking karte podnose u JKP ''Parking servis Sombor'' uredno popunjen zahtev sa prilozima:

• Fizička lica:

o Zahtev za izdavanje povlašćene parking karte za fizička lica,

o fotokopiju dokaza o urednom prebivalištu i

o fotokopija saobraćajne dozvole sa indentičnom adresom vlasnika vozila sa adresom iz dokaza o prebivalištu.

 

• Pravna lica/preduzetnici:

o Zahtev za izdavanje povlašćene parking karte za pravna lica i preduzetnike,

o Fotokopija rešenja o vlasništvu ili korišćenju prostora izdatog od ovlašćenog gradskog organa,

o dokaz o identitetu nosioca rešenja,

o fotokopija saobraćajne dozvole vozila u vlasništvu pravnog lica/preduzetnika ili ugovor o korišćenju sopstvenog vozila preduzetnika sa identičnom adresom iz dokaza o identitetu nosioca rešenja i

o fotokopija rešenja Agencije za privredne registre o preduzeću.

Prilikom predaje zahteva, originalna dokumenta se donose na uvid, koja se vraćaju podnosiocima zahteva.

Preuzmite Zahtev za izdavanje povlašćene parking karte za fizička lica

Preuzmite Zahtev za izdavanje povlašćene parking karte za pravna lica i preduzetnike

zone629C.jpg

Start stop parking sistem

start-stop_bannerC.jpg

Rezervisano za đake prvake

PanCert_banner.jpg

togs_banner.jpg