Pauk vam je odneo automobil?

Ukoliko vam je "pauk" odneo automobil, pogledajte gde ga možete preuzeti i pod kojim uslovima!

Vreme naplate i zadržavanja vozila na parkingu

Kako biste izbegli neprijatnosti, informišite se o vremenu naplate i vremenu zadržavanja vozila na parking mestima.

Besplatna parking karta za trudnice

Kategorija: Parking karte

Pravo na besplatnu parking kartu za trudnice ostvaruju sve trudnice, odnosno roditelji budućeg deteta sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora.

Besplatna parking karta za trudnice izdaje se na period od 9 (devet) meseci od datuma izdavanja i važi za besplatno parkiranje na javnim parkiralištima na teritoriji grada Sombora, bez vremenskog ograničenja zadržavanja, u sledećim ulicama: Mirna, Avrama Mrazovića, Sonje Marinković i Vojvođanska (kod bolnice).

Budući roditelji koji žele da ostvare pravo na besplatnu parking kartu za trudnice podnose u JKP ''Parking servis Sombor'' uredno popunjen Zahtev za izdavanje besplatne parking karte za trudnice sa sledećim prilozima:

• fotokopija lične karte trudnice,

• fotokopija saobraćajne dozvole:

- čiji je vlasnik ili korisnik ugovora o lizingu trudnica ili

- čiji je vlasnik bračni drug trudnicei

• fotokopija knjižice za trudnice.

Ukoliko je vlasnik vozila bračni drug trudnice, uz Zahtev za izdavanje besplatne parking karte za trudnice, prilaže se dodatno i:

• fotokopija lične karte bračnog druga, sa istim prezimenom i adresom kao i trudnice i

• fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih izdatog od zvaničnog organa.

Za vanbračnog partnera čija je ista adresa prebivališta kao i trudnice, potrebna je i izjava dva svedoka, overena kod nadležnog organa za overu.

Prilikom predaje zahteva, originalna dokumenta se donose na uvid, koja se vraćaju podnosiocima zahteva.

Preuzmite Zahtev za izdavanje besplatne parking karte za trudnice

Nalepnica za trudnice.png

zone629C.jpg

Start stop parking sistem

start-stop_bannerC.jpg

Rezervisano za đake prvake

PanCert_banner.jpg

togs_banner.jpg