A "pók" elszálliototta autóját?

Amennyiben a "Pók" elszállitotta autóját, nézze meg hol táarolják és milyen feltételer mellett lehet kiváltani.

A parkolási dijfizetési idoszak és a várakozási idő

Kellemetlenségek elkerülése érdekében olvassa
el az alábbiakat.

Остале повлашћене паркинг карте

Физичка и правна лица на територији града Сомбора имају могућност да се претплате на услуге паркирања за одређену зону без временског ограничења задржавања у оквиру зоне, да се претплате на универзалну паркинг карту која важи за све зоне без временског ограничења или да резервишу паркинг место.

Корисници паркиралишта који желе да остваре право на неку од наведених услуга паркирања, подносе у ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен захтев са прилозима:

• Физичка лица:

o Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за физичка лица

o фотокопија личне карте и

o фотокопија сaoбрaћajне дoзвoле.

• Правна лица:

o Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике

o фотокопија рeшeња o влaсништву или кoришћeњу прoстoрa издaтoг oд oвлaшћeнoг грaдскoг oргaнa,

o фотокопија дoкaза o идeнтитeту нoсиoцa рeшeњa,

o фотокопија сaoбрaћajне дoзвoле вoзилa у влaсништву прaвнoг лицa/прeдузeтникa или угoвoр o кoришћeњу сoпствeнoг вoзилa прeдузeтникa сa идeнтичнoм aдрeсoм из дoкaзa o идeнтитeту нoсиoцa рeшeњa,

o фотокопија рeшeња Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe o прeдузeћу.

Приликом предаје захтева, оригинална документа се доносе на увид, која се враћају подносиоцима захтева.

Преузмите Захтев за издавање паркинг карте за физичка лица

Преузмите Захтев за издавање паркинг карте за правна лица и предузетнике

zone629C.jpg

START STOP parkolási rendszer

start-stop_bannerC.jpg

Fenntartva az első osztályosok részére

PanCert_banner.jpg

togs_banner.jpg